Belastingvoordeel

 

Scholing wordt extra gestimuleerd door de overheid.

 

Zo komen werkgevers in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten en kunnen zij een korting krijgen op de kosten voor een EVC-procedure. Dat is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). De werkgever kan gebruikmaken van een vermindering van de belasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die hij maakt. De werkgever hoeft dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen dan is aangegeven.

Voor particulieren geldt dat zij zowel opleidingskosten als de kosten van een EVC-procedure kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.

 

Deze voordelen zorgen ervoor dat u de kosten van een MBO- of HBO-opleiding sterk kunt verminderen, of u hem nu zelf betaalt, of uw werkgever!

 

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl