ECDL Acces 2003

Module Naam

Databases

Modulecode

Access 2003 NL

Doel

Een database op een computer gebruiken. De kandidaat

Tabellen, query’s, formulieren en rapporten kunnen maken wijzigen en uitvoer voorbereiden zodat deze klaar zijn voor verspreiding.

Tabellen kunnen lezen; informatie uit een database kunnen halen en manipuleren met zoek- en sorteer-

functies die beschikbaar zijn in het pakket.

Doelgroep

Iedereen met elementaire kennis van Windows die met een databaseprogramma wil of moet kunnen werken

Inhoud

  1. Basis Access
  2. Een Database creëren In Access
  3. Query’s
  4. Formulieren
  5. Rapporten

HBO-Niveau

Propedeuse

Aantal ECTS voor HBO

0,5

I-Tracks Niveau

Foundation

Plaats binnen ECDL

ECDL 2003 NL

Contacttijd

4 dagdelen van 3 klokuren

Examinering

One-line examen van 35 minuten met 30 meerkeuze- en aanwijsvragen.

Literatuur

Microsoft Office 2003 – Access 2003

ISBN 90-76939-03-5

E3 ICT, Maastricht