Curriculum


 

 

5.1 propedeuse

 
Om aan het einde van de 1e fase het propedeuse-diploma te verkrijgen, moet u de 60 EC
(studiepunten, European Credits) behorende bij de onderstaande vakken behaald hebben.

 

propedeuze

Figuur 2  Het curriculum van de propedeuse

 

 

5.2 hoofdfase

 

hoofdfase

Figuur 3  Het curriculum van de hoofdfase

 

5.3 afstudeerfase

 

afstudeer-fase

Figuur 4 Het curriculum van de afstudeerfase

 

5.4 bachelor-diploma
(titel B ICT)


Om aan het einde van de studie bij hogeschool E3 het bachelordiploma (Bachelor of ICT)
te verkrijgen, moeten aan de volgende drie eisen zijn voldaan:
1. De kernvakken/verplichte onderdelen moeten met een voldoende zijn afgesloten.
2. De onderdelen stage/werkervaring en het afstudeeronderzoek moeten met een voldoende
zijn afgesloten.
3. Er moeten in totaal (minimaal) 240 credits (EC) zijn behaald.


Tot slot vermelden we nog dat zowel aan de stageplaats, of aan de eventueel in te
brengen werkervaring, door de examencommissie eisen worden gesteld. Deze moet qua
niveau en oriëntatie overeenkomen met de fase en/of gekozen afstudeerrichting.