Examens


Als hogeschool leiden we op voor twee soorten examens, te weten kennis en inzicht
toetsen (extern) en praktijktoetsen (intern). E3 hecht veel waarde aan objectieve
examinering. Het bedrijfsleven weet dan exact op welk niveau de specifieke kennis en
vaardigheden bij de student aanwezig zijn. De externe toetsen worden afgenomen door
ECDL, EXIN, Prometric en Certifon en worden naast studiepunten beloond met een
onafhankelijk certificaat.

Hogeschool E3 is door de genoemde exameninstanties geaccrediteerd om de examens op
locatie te mogen afnemen.

prometric testcenter ecdl

 

 

 

 

 

 

De student(e) is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden en correct afhandelen
van het verzoek tot deelname aan een examen. De examens kunnen op werkdagen
individueel ingepland worden, er hoeft dus niet gewacht te worden op zogenaamde
tentamenweken.