Visie

 

De opleiding hbo informatica is een zogenaamde brede bachelor en leidt op tot de titel

Bachelor of ICT (afkorting: BICT). Dit betekent dat je niet opgeleid wordt tot een

specifiek beroep, maar dat er een multidisciplinair programma wordt aangeboden waarbij

studenten in de vrije keuzeruimte de mogelijkheid hebben om zich te specialiseren.

De visie van E3 op de kwalificaties van de opleiding tot (algemeen) informaticus

sluiten aan bij de visie op het beroep van deze functionaris:

• de informaticus dient voorbereid te zijn op de ontwikkelingen in het vakgebied;

• de informaticus zal voorbereid moeten zijn op de rol die hij speelt in de realisatie

van de doelstellingen van de organisatie;

• de informaticus zal in staat moeten zijn om persoonlijke competenties dusdanig te

gebruiken dat in de beroepsuitoefening een balans bestaat tussen persoon en

omgeving.

Deze uitgangspunten worden ook onderschreven door het CIO Platform Nederland.

Het CIO Platform Nederland is een onafhankelijke vereniging van CIO’s en ICT

directeuren van de grote bedrijven in Nederland. Het CIO Platform Nederland heeft de

volgende functieprofielen beschreven die in de komende jaren door de arbeidsmarkt

gevraagd worden:

1. Adviseur Methoden en Technieken;

2. Beleidsmedewerker ICT;

3. Business Consultant;

4. Functioneel Applicatie Beheerder;

5. ICT Architect;

6. ICT Projectmanager;

7. Informatie Architect;

8. Infrastructuur Ontwerper;

9. Operator;

10. Security Officer;

11. Servicedesk Medewerker;

12. Servicemanager;

13. Systeem Ontwerper;

14. Systeem Ontwikkelaar;

15. Technisch Applicatie Beheerder;

16. Technisch Infrastructuur Beheerder;

17. Tester.

De opleidingsprogramma’s van hogeschool E3 zorgen voor de juiste aansluiting op deze

beroepsprofielen. De uitgewerkte functieprofielen zijn te vinden op: www.cioplatform.nl