Vrijstellingen

Vrijstelling voor onderdelen van het programma worden alleen verleend op basis van
behaalde certificaten. Dit is een voordeel van onafhankelijke examinering: elders behaalde
certificaten hebben bij E3 dezelfde waarde.
Vrijstellingsverzoeken worden voorgelegd aan de examencommissie.

Tijdens het intakegesprek komt dit verzoek vanzelf aan de orde.