Certifon Test Center

 

De examens van Certifon worden afgenomen in het Certifon Test Center te Maastricht

en het Certifon Test Center te Eindhoven.

 

ICT Examens

 

De ICT Examens die in het Certifon Test Center kunnen worden afgelegd,

zijn onderverdeeld in: Propedeuse, Hoofdfase, Afstudeerfase