Opleidingen

Cursuskenmerken

De cursussen voor de rijkserkende diploma's zijn gebaseerd op de exameneisen zoals die door de Stichting EXIN zijn vastgelegd in de examenplannen voor PDI, AMBI en I-TRACKS.
In de cursus wordt gebruik gemaakt van eigen boeken, geheel gericht op die examenspecificaties, uitgegeven door onze eigen uitgeverij. Als een cursus wordt afgesloten met een examen, dan zijn er gerichte examentrainingslessen opgenomen.

Het aantal deelnemers aan een cursus wordt bewust laag gehouden. Hierdoor is efficiënte en effectieve besteding van de lestijd te realiseren, met optimale aandacht per cursist.
Buiten de reguliere lessen is er altijd de mogelijkheid om vragen voor te leggen aan de docenten.E3 ICT Maatwerk en flexibiliteit

E3 ICT levert standaardopleidingen en opleidingen die naar eigen inzicht van de cursist of diens organisatie hieruit kunnen worden afgeleid. Maatwerk verdient alleen die naam als ook aan de eis van flexibiliteit wordt voldaan.

Flexibiliteit in velerlei opzicht. Bijvoorbeeld cursustijden die aangepast worden aan ploegendiensten, of een per cursist uitgewerkt studierooster, of een uitgekiende examen-training voor iemand die binnen een maand het Start-Track diploma wil halen.

Bij E3 ICT is maatwerk standaard!


Cursusmogelijkheden

E3 ICT richt zich in eerste instantie op I-TRACKS- en AMBI- opleidingen en op de HBO-studie.
De volgende richtingen worden standaard aangeboden:

  • AMBI

  • Bachelor ICT

  • ECDL

  • I-TRACKS

  • ITIL

  • PDI-2

Terugkomdagen

Alle cursisten van E3 ICT ontvangen een uitnodiging voor terugkomdagen, dagen waarop de betrekkingen worden geactualiseerd.
Terugkomdagen bieden zicht op nieuwe ontwikkelingen.
Terugkomdagen, daar kom je voor terug!